תקציר עמ' 87 - ת. 62

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים