תקציר עמ' 75 - ת.  10

פתרון בעיות מילוליות עם פרמטרים ומציאת תחום ערכי הפרמטר - בעיית הספק