תקציר בעיות מילוליות עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון

 עמ' 72 - דוגמה א'