תקציר עמ' 70 - ת.  9

פתרון בעיות מילוליות עם פרמטר - בעיית הספק