תקציר בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה שנייה

עמ' 64 - דוגמה