תקציר עמ' 229 - ת. 23

מציאת נקודת ההשקה על פי פונקציה ושיפוע הגרף לפונקציה, מציאת משוואת המשיק