תקציר עמ' 229 - ת. 18

מציאת נקודות קיצון של פונקציה מעריכית