תקציר מציאת נקודות קיצון - פונקציות מעריכיות

מציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית, עמ׳ 228-227 - דוגמה