תקציר עמ' 226 - ת. 44

מציאת נקודת ההשקה לפונקציה עם פרמטרים