תקציר עמ' 226 - ת. 39

מציאת משוואת משיק עם פרמטרים