תקציר עמ' 224 - ת. 22

מציאת נקודת ההשקה על פי פונקציה ושיפוע הגרף לפונקציה, מציאת משוואת המשיק