מציאת נקודת ההשקה על ידי פתרון משוואה מהצורה e^x = b