תקציר עמ' 223 - דוגמה ג'

מציאת נקודת ההשקה על ידי פתרון משוואה מהצורה e^x = b