תקציר עמ' 222 - דוגמה ב'

מציאת נקודת ההשקה והמשיק על פי שיפוע המשיק