תקציר עמ' 224 - ת. 16

מציאת שיפוע המשיק בנקודה נתונה, מציאת משוואת המשיק והזווית שהמשיק יוצר עם ציר ה-x