תקציר עמ' 223 - ת. 6

מציאת שיפוע המשיק בנקודה נתונה, מציאת משוואת המשיק והזווית שהמשיק יוצר עם ציר ה-x