תקציר עמ' 222 - דוגמה א'

מציאת משיק על פי נקודת ההשקה