תקציר עמ' 221 - ת. 32

פתרון תרגיל מתקדם עם פונקציה מעריכית מהסוג (y = e^f(x