תקציר עמ' 220 221 - ת. 9, 18, 42

פתרון תרגיל עם פונקציה מעריכית מהסוג (y = e^f(x