פתרון משוואות מעריכיות עם e^x, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה מעריכית עם e^x עם ציר ה-x