תקציר עמ' 217 - ת. 18, 23

פתרון משוואות מעריכיות עם e^x, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה מעריכית עם e^x עם ציר ה-x