תקציר עמ' 216 - ת. 12, 16

חישוב ערכי פונקציה וכתיבת התוצאה בעזרת e