תקציר הפונקציה המערכית f(x) = e

נוסחאות גזירה, נוסחאות משיק, פונקציה מעריכית מהסוג f(x)=a^x, פונקציה מעריכית f(x)=e^x תכונותיה, עמ' 214 - דוגמה