תקציר עמ׳ 332 - ת. 38

תרגיל חזרה מתקדם בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי המשלב בעיית קיצון