תקציר עמ' 331 - ת. 33

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציית פולינום עם פרמטרים