תקציר עמ׳ 330 - ת. 32

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכולל פונקציה עם שורשים ופרמטרים