תקציר עמ' 330 - ת. 31

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציית פולינום עם פרמטרים