תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכולל פונקציה עם שורשים