תקציר עמ' 329 - ת. 26

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכולל פונקציה עם שורשים