תקציר עמ׳ 328 - ת. 22

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי