תקציר עמ' 326 - ת. 11

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכולל פונקציה רציונאלית