תקציר עמ' 325 - ת. 6

תרגיל חזרה בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכולל פונקציה עם שורשים