תקציר עמ' 320 - ת. 19

תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים של פונקציית פולינום עם פרמטרים