תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים של פונקציית פולינום עם פרמטרים