תקציר עמ' 319 - ת. 17

תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים של פונקציית פולינום, חישוב שטח המוגבל ע״י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x