תקציר עמ' 317 - ת. 6

תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים הכולל חקירת פונקציה עם שורש