תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים כולל מציאת וחקירת פונקציה, סרטוט גרף של הפונקציה הנגזרת