תקציר עמ' 317 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים כולל מציאת וחקירת פונקציה, סרטוט גרף של הפונקציה הנגזרת