תקציר עמ' 317 - ת. 3

תרגיל חזרה בנושא אינטגרלים ושטחים כולל מציאת וחקירת פונקציה, חישוב שטח בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת