תקציר עמ' 310 - ת. 5

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה רציונלית, ציר ה-x ישרים, מציאת פרמטר