תקציר עמ' 309 - דוגמה

חישוב שטח עם פונקציה עם שורש ריבועי, עמ' 309 - דוגמה