חישוב שטח עם פונקציה עם שורש ריבועי, עמ' 309 - דוגמה