תקציר עמ' 307 - ת. 15

מציאת שיעור ה-x של נקודת חיתוך של פונקציה רציונאלית עם ציר ה-x על פי ערך שטח מוגבל נתון