תקציר עמ׳ 305 - ת. 6

חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (אחת מהן רציונאלית)