תקציר עמ' 304 - דוגמה

חישוב שטח עם פונקציה רציונאלית, עמ' 304 - דוגמה