תקציר עמ' 303 - ת. 5

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי, המשיק וציר ה-y