תקציר עמ׳ 302 - דוגמה

חישוב שטח עם פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי, עמ' 302 - דוגמה