תקציר עמ' 301 - ת. 13

מציאת שני פרמטרים על פי שטח נתון ונקודת חיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x