תקציר עמ׳ 300 - ת. 8

מציאת פרמטר, חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות והצירים, אינטגרל מסוים, אינטגרל לא מסוים - פולינום