מציאת פרמטר על פי פונקציות נתונות וערך שטח נתון, עמ' 299 - דוגמה