מציאת פונקציה על פי נגזרת, חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות והצירים