תקציר עמ' 298 - ת. 17

מציאת פונקציה על פי נגזרת, חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות