תקציר עמ' 296 - ת. 10

מציאת משוואת ישר וחישוב שטח המוגבל בין פרבולה לישר