מציאת משוואת משיק, מציאת השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y