תקציר עמ' 292 - ת. 10

מציאת משוואת משיק, מציאת השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y