תקציר עמ' 290 - דוגמה

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה, משיק וציר ה-y